Vikes

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 21.1.2016

Rekisterinpitäjä
Viestintä ja kehitys -säätiö
Osoite: Siltasaarenkatu 16 (PL 252), 00531 Helsinki
Y-tunnus: 1950052-3

Rekisteristä vastaava henkilö
Toiminnanjohtaja
Kirsi Koivuporras
Sähköposti: kirsi.koivuporras@vikes.fi
Puhelin: (+358) 050 309 3070

Rekisterin nimi
Viestintä ja kehitys -säätiön verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Rekisterissä oleville asiakkaille saatetaan pistemäisesti tiedottaa esimerkiksi tarjouksista, Vikesin toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse tai paperipostilla. Säännöllistä ja jatkuvaa sähköistä yhteydenpitoa tehdään vain asiakkaan luvalla (uutiskirje, tekstiviestit tms.).

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi: http://vikes.fi/ota-yhteytta.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Vikesin verkkokaupan asiakasnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas ilmoittaa tietonsa tehdessään ostoksia verkkokaupasta tai lahjoittaessaan Vikesille ja halutessaan rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Viestintä ja kehitys -säätiön ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojaus
Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.  Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Ostoskorisi on tyhjä